We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Bireysel Koçluk

Operatör sonuçları optimize etmek için bir uzman tarafından verilen bireysel destek
 

Bölgesel Kalite Geliştirme Programları

Kalite yönetimi konusundaki deneyimlerimize dayalı turizm destinasyonları için bireysel programlar
 

Ekonomik optimizasyon ve yeniden yapılanma

Karşılaştırılabilir değerlere ve kriterlere dayalı somut eylemlerin geliştirilmesi
 

Operatör Seçimi

Projenin deneyimli bir operatör gerektirdiği durumda, Kohl & Partner seçim sürecini destekler
 

Örgütsel Gelişim

Modern Destinasyon Yönetim Kuruluşlarına yönelik turizm örgütlerine mesleki gelişim desteği
 

Otel Değerlendirmeleri

 

Pazarlama Optimizasyonu

Hedef, daha iyi bir pazar konumlandırmasını desteklemek için uygun mali kaynak ile profesyonel bir pazarlamadır
 

Proje Değerlendirmeleri

Proje detaylarının hali hazırda geliştirildiği durumda, projeyi optimize etmek için, Kohl & Partner tarafsız bir proje değerlendirme önerir
 

Strateji / Konsept / Konumlandırma

Şirketin gelecekteki stratejik yöneliminin belirlenmesi
 

Stratejik Konsept

Bir destinasyondaki turizm gelişimi için stratejik konseptin geliştirilmesi