We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Para-studim për një projekt vend-pushimi (holiday resort) afër qytetit Vlora, Shqiperi

 
Parcela e zgjedhur (240 hektarë) është me një gjatësi më të madhe se 1 kilometër, shtrihet përgjatë plazheve me rërë, duke kaluar afër liqenit dhe një zone me pyje dhe shkure. Për këtë rajon tashmë është përgatitur plani urbanistik dhe plani funksional i zones, i cili është aprovuar nga ana e organeve kompetente. Sipas planit urbanistik, parcela e zgjedhur duhet të jetë një nga katër zonat turistike zhvillimore dhe të përfshijë elemente të ndryshme, siç janë hotelet, vilat, objektet tregtare, aqua parku, terrenet e golfit, portet etj. Me qëllim të përkrahjes së një zhvillimi professional dhe stabil të parcelës së planifikuar, Kohl & Partner u zgjodh për të përgatitur një studim fizibiliti preliminar për projektin. Ky studim i definoi parakushtet e nevojshme që duhen plotësuar para implementimit të projektit (nga aspekti i investitorit dhe nga aspekti turistik), që rekomandohen për një koncept ideal për zhvillim, që të definohen masat e mëtejshme.

 
 
 Mbrapa