We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Infrastruktura e turizmit

Parqet Ujorë, Teleferikët & Infrastruktura Sportive, Shëndeti & Objektet Spa, Muzetë & Parqet Tematikë, Qendra Kongresesh, Vende Tërheqëse të Turizmit
 
 

Studimet e Fizibilitetit

Të përcaktojë potencialin e ardhshëm ekonomik dhe të vlerësojë ato që priten në të ardhmen me një shtrirje sa më të mirë të mundshme
 

Marketingu & Shitjet

Marketing profesional për një pozicionim të suksesshëm në treg
 

Modelet e Partneritetit Publik Privat

Zhvillimi i modeleve të Projekteve të Partneritetit Publik Privat-PPP për të ndërtuar dhe operuar projektet e infrastrukturës së turizmit në mënyrë me te suksesshme dhe të mjaftueshme
 

Vlerësimet e Projektit

Në rast se detajet e projektit tashmë janë zhvilluar, atëherë firma Kohl & Partner ofron një vlerësim neutral të Projektit për të optimizuar projektin
 

Mbështetja e Zbatimit

Pasi është bërë koncepti ose Studimi i Fizibilitetit, firma Kohl & Partner do të mbështesë zbatimin profesional të projektit
 

Optimizimi Ekonomik dhe ristrukturimi

Zhvillimi i veprimeve konkrete bazuar në vlera dhe piketa (drejtime) të krahasueshme
 

Zhvillimi i Konceptit Strategjik

Konceptet individuale për projektet e infrastrukturës së turizmit