We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Destinacionet e turizmit

Organizatat e Turizmit, Autoritetet Publike (bashkitë, rajonet, provincat, vendet)
 
 

Planet e Zhvillimit të Turizmit (Master-Planet)

Gjendja e Planeve të Zhvillimit për drejtimet (destinacionet) e turizmit bazuar në metodat moderne të planifikimit strategjik
 

Auditet e Destinacionit

Përcaktimi i hapave më të rëndësishëm nga ana e autoriteteve publike për të mbështetur një zhvillim profesional të turizmit
 

Master-Plani i Hotelit

Përcaktimi i kapacitetit maksimal të hotelit për një destinacion, duke përfshirë këtu një vlerësim mbi vendndodhjet e mundshme të hotelit dhe konceptet hoteliere të kopsitura
 

Koncepti Strategjik

Zhvillimi i konceptit strategjik për zhvillimin e turizmit në një destinacion
 

Programet Rajonale të Përmirësimit të Cilësisë

Programe individuale për destinacionet e turizmit, bazuar në përvojën tonë përsa i përket menaxhimit cilësor
 

Sistemet e kartave të turizmit

Mbështetje për zhvillimin dhe zbatimin e sistemeve të kartave individuale të turizmit
 

Zhvillimi Organizativ

Mbështetje për zhvillimin profesional të organizatave turistike drejt Organizatave moderne të Menaxhimit të Destinacionit