We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Strategji / Koncept / Pozicionim

Përcaktimi i orientimit të ardhshëm strategjik të kompanisë
 

Zhvillimi i Konceptit Strategjik

Konceptet individuale për projektet e infrastrukturës së turizmit
 

Zhvillimi Organizativ

Mbështetje për zhvillimin profesional të organizatave turistike drejt Organizatave moderne të Menaxhimit të Destinacionit