We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Стратегическа концепция

Развитие на стратегическа концепция за туристическо развитие в дадена дестинация
 

Стратегическо развитие на концепция

Индивидуални концепции за проекти за туристическа инфраструктура
 

Стратегия / Концепция / Позициониране

Определяне на бъдещата стратегическа ориентация на компанията
 

Управление на активи

От оценка на договорите с оператор до изготвяне на бюджет, външен контролинг и оперативно ръководство
 

Хотелски мастер план

Дефиниране на максималния хотелски капацитет за една дестинация включително оценка на възможната локация на хотелите в нея и изработване на индивидуални хотелски концепции