We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Дестинационни одити

Определяне на най-важните стъпки от страна на публичната власт за подкрепа на професионалното развитие на туризма
 

Избор на оператор

В случай, че проектът изисква опитен оператор, Kohl & Partner оказва подкрепа в процеса на подбор
 

Избор на оператор

На базата на нашия сериозен опит и отлични бизнес контакти с местни и международни оператори на хотели и предприемачи
 

Икономическа оптимизация и реструктуриране

Разработване на конкретни действия на базата на съпоставими стойности и сравнителни анализи
 

Индивидуален надзор

Индивидуална подкрепа от експерт с цел оптимизиране на оперативните резултати
 

Маркетинг & Продажби

Професионален маркетинг за едно успешно пазарно позициониране
 

Модели на публично-частни партньорства

Развитие на модели на публично-частни партньорства с цел конструиране и опериране на проекти за туристическа инфраструктура по един по-успешен и ползотворен начин
 

Оптимизиране на маркетинга

Целта е постигане на професионален маркетинг с финансов ресурс, който фирмата би могла да си позволи , с цел оказване на подкрепа за по-добро маркетингово позициониране
 

Организационно развитие

Подкрепа на професионалното развитие на туристически организации в посока създаване на съвременни организации за управление на дестинации
 

Оценка на хотели

Професионална оценка на хотели, например използване на метода „Сконтиран паричен поток” (DCF)