We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

ХОТЕЛИ & КУРОРТИ

Предприемачи, Оператори & собственици, Инвеститори & банки, Лица,разработващи проекти, Публични институции
 
 

Избор на оператор

На базата на нашия сериозен опит и отлични бизнес контакти с местни и международни оператори на хотели и предприемачи
 

Индивидуален надзор

Индивидуална подкрепа от експерт с цел оптимизиране на оперативните резултати
 

Оптимизиране на маркетинга

Целта е постигане на професионален маркетинг с финансов ресурс, който фирмата би могла да си позволи , с цел оказване на подкрепа за по-добро маркетингово позициониране
 

Оценка на хотели

Професионална оценка на хотели, например използване на метода „Сконтиран паричен поток” (DCF)
 

Проектни проучвания

Подкрепа за предприемачи, инвеститори,купувачи и продавачи в изготвянето на оценка на хотелска инвестиция или транзакция
 

Стратегия / Концепция / Позициониране

Определяне на бъдещата стратегическа ориентация на компанията
 

Управление на активи

От оценка на договорите с оператор до изготвяне на бюджет, външен контролинг и оперативно ръководство