We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Туристически Дестинации

туристически организации, обществени институции (общини, региони, области, държави)
 
 

Дестинационни одити

Определяне на най-важните стъпки от страна на публичната власт за подкрепа на професионалното развитие на туризма
 

Организационно развитие

Подкрепа на професионалното развитие на туристически организации в посока създаване на съвременни организации за управление на дестинации
 

Планове за развитие на туризма (мастер планове)

Иновативни планове за развитие за туристически дестинации базирани на модерни методи за стратегическо планиране
 

Регионални програми за подобряване на качеството

Индивидуални програми за туристически дестинации базирани на нашия опит в управление на качеството
 

Системи за туристически карти

Подкрепа на развитието и осъществяването на индивидуални системи за туристически карти
 

Стратегическа концепция

Развитие на стратегическа концепция за туристическо развитие в дадена дестинация
 

Хотелски мастер план

Дефиниране на максималния хотелски капацитет за една дестинация включително оценка на възможната локация на хотелите в нея и изработване на индивидуални хотелски концепции