We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Пазарно и техническо предпроектно проучване за Курорт Тсхалтубо, Грузия

 
Град Тсхалтубо се намира в област Имерети в Западна Грузия и е бил известна дестинация за здравен туризъм по време на ерата на СССР. В границите на града съществува парк с площ 70 хектара включително 9 минерални бани (с горещи извори) и 16 хотела/санаториума (сгради с внушителни размери, архитектурно и културно значение) с около 5’000 легла. Годините на занемаряване след обявяване на независимостта са превърнали някогашната процъфтяваща здравна дестинация в изоставено място. Kohl & Partner бе ангажирана от държавния фонд за партньорство на Грузия да изготви пазарно и техническо предпроектно проучване с цел ревитализиране на Тсхалтубо. Kohl & Partner ръководеше екип от експерти, за да изпълни всички изисквания на проекта, особено в сфертите техническо и устройствено планиране. Проектът беше разделен на 4 различни части – 1. Анализ на настоящата ситуация/ пазарен анализ, 2. Техническо предпроектно проучване на всички налични(съществуващи и потенциални) активи 3. Развитие на концепция 4.
Инвеститорска оценка/ Концепция за набиране на средства.
 
 
 ОБРАТНО